वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संक्षेप- पनौती नगरपालिका

निर्णय तथा निर्देशन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन (Faecal Sludge Management) कार्यक्रम सम्वन्धमा - उल्लेखित जिविसहरू

तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षत्रगत आयोजना कार्यन्वयन निर्देशिका डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |​

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन (Faecal Sludge Management) कार्यक्रम सम्वन्धमा - उल्लेखित न.पाहरु

तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षत्रगत आयोजना कार्यन्वयन निर्देशिका डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |​

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संक्षेप- पांचखाल र दाप्चा काशिखण्ड नगरपालिका

पृष्ठ