वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अन्तर्गत पहिलो चरण- पूर्व पश्चिम राजमार्ग सरसफाई- कार्यक्रमको खाका तथा खटिएका कर्मचारीको विवरण

खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने मिति सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (रुकुम, तेर्हथुम, सुर्खेत, उदयपुर, बझाङ)

राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अन्तर्गत पहिलो चरण- पूर्व पश्चिम राजमार्ग सरसफाई अभियान सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय सरसफाई अभियानको पहिलो चरण- पूर्व पश्चिम राजमार्ग सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धमा

राष्ट्रिय सरसफाई अभियानको पहिलो चरण- पूर्व पश्चिम राजमार्ग सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु

पृष्ठ