वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- का.म.न.पा./ल.पु.म.न.पा./भक्तपुर न.पा./कीर्तिपुर न.पा./मध्यपुर थिमी न.पा./बुढानिलकण्ठ न.पा.कार्यालयहरु

हरियाली विकास एवं प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयहरुबाट सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ; उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय/महा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्र्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु / महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ