विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

श्री जिविसकाे कार्यालयहरु सबै (७५ वटा) श्री काठमाण्डाै महानगरपालिका कार्यालय, उप महानगरपालिका र नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

पूर्ण खाेप सम्बन्धी अभिमुखीकरण गाेष्ठी सम्बन्धमा -उल्लेखित जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरु ।

पृष्ठ