संघीय मामिला शाखा

नेपाली

जानकारी सम्बन्धमा (राजपत्रमा भूल सुधार)- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नु हुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, कास्की, सुर्खेत, बाँके, कैलाली)

"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमूना) उपलब्ध गराइएको बारे- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै

आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध गराउने (ताकेता)- गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखा/धार्चे गाउँपालिका, गोरखा/राजपुर गाउँपालिका, दाङ

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम तथा सीमाना परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै /गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

पृष्ठ