सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

जि. वि. स. कर्मचारी र सूचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवकहरुका लागि जि. वि. स. को वेबसाईट संचालन सम्बन्धी तालिम

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) को संयुक्त अायोजनामा मिति २०७३- २-३० मा सौराहा, चितवनमा २६ जिविसहरुको “ जि. वि. स. कर्मचारी र सूचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवकहरुका लागि जि. वि. स.

पुन:निर्माण प्राधिकरणको स्थलगत भ्रमण कार्यक्रम सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु

पृष्ठ