आर्थिक बर्ष २०७२ । ७३ को वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.