कर्मचारी वैठक !!!!

आज २०७३/०३/२९ गतेका दिन यस मन्त्रालयको सभाहलमा कर्मचारीहरुको समसामयिक समस्या, सुधारका प्रयास तथा अन्य विषयमा छलफल भयो |

खास गरि देहायका विषयहरुमा छलफल भयो | 

१. E- attendence System

2. Digital Display

3. Network, Server, Phone

4. जिन्सी सफ्टवेयर

5. कर्मचारीहरुका लागि सवारीसाधन आदि |