सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तथ वित्त सम्बन्धी प्रशिक्षण सामाग्री ।

 सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तथ वित्त सम्बन्धी प्रस्तुती सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला