खर्च नभै बाँकी रहेको रकम निकासा फिर्ता सम्बन्धमा -नारायण न.पा.लगायत सबै नगरपालिकाहरु तथा जिविसका कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.