स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै)

स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को समानीकरण अनुदान र सशर्त विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.