Lab technician तालिमका लागि थप सहभागि छनौट गरिएको तथा तालिम स्थल परिवर्तन गरिएको- जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु बाँके /गुल्मी/स्याङ्जा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.