प्रेश विज्ञप्ति - स्थानीय निकायको आ.वा २०७०/२०७१ को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा सार्वजनिकीकरण सम्वन्धी

प्रेश विज्ञप्ति - स्थानीय निकायको आ.वा २०७०/२०७१  को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा सार्वजनिकीकरण सम्वन्धी

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.