आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु ।

आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.