विदेशी मुलुकको स्थायी आवाशीय अनुमति सम्बन्धमा- ( विभाग, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान, जिविस, जिप्रका, नपा )

विदेशी मुलुकको स्थायी आवाशीय अनुमति सम्बन्धमा- ( विभाग, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान, जिविस, जिप्रका, नपा )

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.