सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नव नियुक्त सचिव श्री माधव प्रसाद रेग्मी ज्यूको स्वागत समारोह

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नव नियुक्त सचिव श्री माधव प्रसाद रेग्मी ज्यूको स्वागत समारोहका केहि तस्वीरहरु । (तस्वीरमा क्लिक गर्नुहोस्)