नगकाेटमा संचालन हुने अभिमुखीकरणका लागि यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू /कार्यकारी अधिकृत ज्यू/महा/उपमहा/नगरपालिका/गााँउपालिकाकाे कार्यलयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.