व्यवस्थापिका-संसद विकास समिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.