अा‌.व.२०७१।७२ काे स्थलगत टाेलीमा लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछर्याैट गराउने सम्बन्धमा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.