सहभागी मनोनयन गरेर पठाइदिने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु (मनाङ, स्याङ्जा, गोरखा, लम्जुङ, कास्की र तनहुं)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.