LGCDP को तर्फबाट जिविस र न.पा करारमा नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत तथा इन्जिनियर पदको छनौट सम्वन्धी दरखास्त फारम र कार्यविधि

दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |

कार्यविधि डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |