सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास पहिचान सम्बन्धी अध्ययन फाराम ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.