सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा : श्री महाशाखा प्रमुखज्यू स्थानीय विकास मन्त्रालय,प‌‌जीकरण विभाग,स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग,अायोग,प्रतिष्ठान,समिति,अायोजना क्रार्यक्रम सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.