अा‍.व.०७१/७२ काे गाविसहरुकाे यथार्थ अाय व्यय विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा : श्री जिविसकाे कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.