शुभकामना कार्ड छाप्ने कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धमा ; आर्थिक प्रशासन शाखा,स‌ंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,स्थानीय पुर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग,जिविसको कार्यालय सवै,महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.