तालिम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी सम्बन्धमा -जिसस सबै ।

तालिम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी लागि तल उल्लेखित विषयमा क्लिक गर्नुहोला ः-

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.