संघीय मामिला महाशाखा

नेपाली

गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण |

गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम - ( स्थानीय विकास अधिकारी - काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै जिविसहरु, कार्यकारी अधिकृत काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै नपाहरु )

पृष्ठ