संघीय मामिला महाशाखा

नेपाली

स्थानीय तह पुन:संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा- गृह मन्त्रालय/भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय/वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय/राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय

स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमा आमंत्रित प्रतिनिधि थप गरिएको सम्बन्धमा |

"नेपालको संविधान-जनताको संविधान, जनताको संविधान: जनताकै माझमा" सम्बन्धी कार्यक्रम बारे पुन: ताकिता- जिविसको कार्यालय सबै

कार्यक्रम तयार गरी अबिलम्ब पठाउनु हुन- जिविसको कार्यालय सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै

पृष्ठ