योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा

नेपाली

आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराई दिने- शाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/स्था.पू.वि. तथा कृषिसडक विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/निजामती किताबखाना

गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/५/२५)

गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला वा नमुना कानुन संगालो मेनुमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

पृष्ठ