पूर्वाधार विकास महाशाखा

नेपाली

आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण बारे -जिविसको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

तालिमका लागि सहभागी छनौट गरिएको बारे‍- पत्रमा उल्लिखित जिविस/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/नगरपालिका कार्यालयहरु

Lab technician तालिमका लागि थप सहभागि छनौट गरिएको तथा तालिम स्थल परिवर्तन गरिएको- जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु बाँके /गुल्मी/स्याङ्जा ।

पृष्ठ