अन्य

नेपाली

विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा ।

विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको सूचि आवेदन फारममा उल्लेखित इच्छुक विषयगत तथा प्रादेशिक कार्य क्षेत्र बमोजिम निर्धारण गरिएको छ । सूचिकृत आवेदकहरुको विवरण हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

प्रथम चरण तयार भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रस्तुती सामाग्री

प्रथम चरण तयार भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रस्तुती सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरु |

यस सम्बन्धी फाइल डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ  Click here to download the PDF file.  क्लिक गर्नुहोस् |

पृष्ठ