अन्य

नेपाली

पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समितिको पिछडिएको समुदाय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

संखुवासभा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

सामुदायिक मेल मिलाप सम्बन्धी तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा- रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय, रंगेली मोरङ

स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनहरुको संगालो |

पृष्ठ