अन्य

नेपाली

बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा - ( जिविस ,जिप्रका , महा/उपमहा/नगरपालिका ) सबै |

जिविसको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

महा/उपमहा/नगरपालिकाको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

बार्षिक समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण तयारी सम्बन्धमा - महा/शाखाहरु सबै,विभागहरु सबै ।

पृष्ठ