अन्य

नेपाली

राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अन्तर्गत पहिलो चरण- पूर्व पश्चिम राजमार्ग सरसफाई- कार्यक्रमको खाका तथा खटिएका कर्मचारीको विवरण

खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने मिति सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (रुकुम, तेर्हथुम, सुर्खेत, उदयपुर, बझाङ)

आव २०७२।७३को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धमा- DoLIDAR तथा कार्यक्रम/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान

पृष्ठ