मन्त्रालय

नेपाली

विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै ।

निजामती सेवा दिवस- २०७५ सम्बन्धमा- सबै मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय/सचिवालय/केन्द्र/प्रदेश

उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्यू (धुलिखेल/पाँचखाल/कमलामाई नगरपालिका)/श्री अध्यक्षज्यू (सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली/रोशी गाउँपालिका, काभ्रे)।

पृष्ठ