मन्त्रालय

नेपाली

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क राज्य अन्तर्गतको Rochester सिटी सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धमा ।

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा (सबै स्थानीय तहलाई जनहितमा जारी सूचना) |

पृष्ठ