प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली

प्रेस बिज्ञप्ति- (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धमा-२०७३।३।१६)

आवश्यक कारवाहीको लागि छायांप्रति पठाइएको सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ